2011. február 21., hétfő

Villa Rédeky (2.r.)
A Rédeky Villa történetet folytatjuk, mely tehát Erzsébetfalván a Nagy Sándor utcában volt található.
Volt egyszer egy derék ember, Magyarszéki Rédeky (Redl) Alajos, aki 1834-ben született, eredetileg pécsi lakos volt, és az 1848-as szabadságharc után Olaszországba ment, így lett garibaldista tiszt. Életében összesen több mint 8 évig volt katona, alhadnagy-hadnagy-főhadnagyi rangban. Redl Alajos a magyar szabadságharc után tehát Olaszországba ment és 1859-62-ben a Bach korszak alatt a 38. és 39. sz. Don Miguel regimentben (gyalogezrednél) harcolt az olasz szabadságért. Ennek a szabadságharcnak egyik legfőbb irányítója a híres Josef Garibaldi olasz tábornok volt.
Az olasz szabadságharc után 1862-ben visszatért Pécsre, ekkor magyarosította a Redl nevet Rédeky-re. 1871-ben megnősült, felesége Vass Erzsébet és 1882-ben Erzsébetfalván a Sina báró által felparcellázott Simonyi óbester-féle elkobzott birtokból vett egy telket, s ott telepedett le. Pont amikor Erzsébetfalván megvette az 5 holdnyi területet, milyen furcsa a sors, pont ebben az évben, tehát 1882-ben húnyta le szemét örökre Garibaldi tábornok, akinek emlékét Rédeky Alajos soha nem szűnő lelkesedéssel őrizte 1915-ben bekövetkezett haláláig 81 éves korában.
Rédeky Alajos tehát 1882-ben vette az akkor még feltehetően csak kiparcellázott 5 hold telket-területet, ahol építkeztek, fákat, növényeket ültettek, szép kertet alakítottak ki, mely az első részben látott képeslapon is látható. A Rédeky család 1905-1912 részben bent Pesten is lakott és a család tavasztól őszig Erzsébetfalván nyaralt.
De a család fokozatosan adott el a birtokukból birtokrészt az anyagi helyzetüktől függően.
Az erzsébetfalvi villa utolsó maradványait
1926-ban adták el.
Rédeky Alajos 33 évig, ill a Rédeky család ill. leszármazottjai összesen44 évig lakták a Rédeky birtok bizonyos területrészeit.

Jelen cikkhez mellékelve lett Rédeky Alajos 1884-ben készített végrendelete, melyet James küldött, a netről lett levéve. A végrendeletet Ökröss Bálint a híres budapesti királyi közjegyző készítette 1884-ben, aki a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja és elnöke. http://www.mokk.hu/index.php?menuid=58
Mellékelve lett „tekon” Gyulától is egy régi hírdetés is a Rédeky területrészekről.
(köszönöm James és tekon)
A hírdetésen az árak még az 1890-es évekből Frt-ban, és alul olvasható:
"Nagyságos Rédeky Kastély"

A napjainkban látott színes képen pedig az a Nagysándor József utcai rész látható, amely területrész táján kb. a Rédeky Villa volt valamikor, na de hogyan, hogy jön ez össze az első részben látott képeslapképpel... Villa Rédeky (első rész)


A következőkben részletezzük tehát a pontos területet...a Nagy Sándor utcában hol is volt ez a Rédeky Villa...

(folytatás a 3. befejező részben.)

(bejegy: Zoltan-kiskiskosutis)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése