2011. június 9., csütörtök

Rezeda és Cserkészet (2.r.)

Tehát hogy jön ide a Cserkészet, hát úgy, hogy a Szent Imre herceg utcai boltban információk szerint a tulajdonos Korcsek Hedvig volt, férje  Szalai József a piac területén bérelt üzletben dolgozott és a Turul Cserkészcsapat egyik vezetője volt, és akkor úgyis ritkán kerül szóba a cserkészet, tán keveset is tudunk róla konkrétan, nézzük meg kicsit, mi is volt nagy vonalakban a Cserkészet…
Magyarországon a cserkészmozgalom az 1910-es években kezdte meg hódítását. A cél az volt, hogy többet törődjenek az ifjúság testi és erkölcsi nevelésével. Az egyesület tagjai 12-18 éves fiúk, akikkel szemben igen nagy követelésekkel lépnek fel. Meg kellett ismerkedniük az élet mindennemű követelményeivel, kint kellett nekik a szabadban tartózkodniuk, meg kellett tanulniuk kunyhót építeni, fát vágni, tüzet rakni, sütni, főzni, csónakázni, kerékpározni, úszni, gyalogolni, embereket, állatokat megfigyelni. Meg kellett tanulni a higiénikus életmód szabályait, testét mindenféle játékokkal és sportokkal edzenie kellett stb.
Mindezt az ifjak a szabad délutánokon, a vasár- és ünnepnapokon és a nagy szünidőben gyakorlatilag sajátították el.
Az első cserkészcsapatok angol mintára 1910-ben kezdtek alakulni és 1912. december 28-án megalakult a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ). 1913-ban tartották 105 cserkész részvételével a vági tutajutat, melynek hatására nagy lendületet vett a mozgalom.
A szövetséget közben 1919-ben a Tanácsköztársaság betiltotta, 1919 szeptemberében alakult újjá. Az új alakuló ülésén csak a „szocialista-kommunista úttörőcsapatokban magukat nem kompromittált” cserkészvezetők vehettek részt. Az alapszabály szerint az ő feladatuk volt a „talpraesett, a gyakorlati életben jártas, természetszerető, vidám és mindenekelőtt istenhívő” ifjak nevelése. 1920-ban számos előrelépés történt, elindult a Magyar Cserkész című lap, megjelentek a vízicserkészek és a kiscserkészek, ekkor alakult meg a Nemzetközi Iroda, melynek az MCSSZ is alapító tagja lett.  
1933-ban Magyarország nyerte a világdzsembori rendezési jogát. A Gödöllői Királyi Kastély kertjében közel 30.000 cserkész táborozott, vendégül látták Horthy Miklós kormányzót is, a mozgalom feje a magyar főcserkész a későbbi miniszterelnök Teleki Pál volt. A Gödöllőn megrendezett Cserkész Világdzsemborin Cserkész emlékmű is készült Gödöllőn.

A magyar cserkésztörvény tíz pontja:
1.   A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 
3.  A cserkész ahol tud, segít.
4.  A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5.  A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6.  A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7.  A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8.  A cserkész vidám és meggondolt.
9.  A cserkész takarékos.
10.A cserkész testben és lélekben tiszta

A II. világháború után a Magyar Kommunista Párt igyekezett az 1946-ban megalakuló Magyar Úttörők Szövetségébe beolvasztani a magyarországi cserkészmozgalmat, megtörtént a kommunistáknak a mozgalomba való nagyarányú beépülése, 1947 elejére az MKP-vezetés 11 elvtársa a cserkészközpontban a legfontosabb pozíciókat már kezében tartotta. 1947-ben még sikerül 200 cserkésznek eljutnia a 6. Cserkész Világdzsemborira. Az ott tapasztaltak alapján kezdődött meg cserkész kezdeményezésre a Gyermekvasút kiépítése. 1948 nyarának végén, a csillebérci Úttörő Köztársaság és az úttörővasút első szakaszának avatásán került sor az Úttörőszövetség és a cserkészet egyesítésének aktusára. A cserkészet a rendszerváltáskori újjáalakulásig szünetelt Magyarországon, de a magyar cserkészet külföldi emigrációban tovább élt.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a háború után nyugaton alakult, működése szervesen összefonódott az emigráns magyar közösségekkel, szervezetekkel, iskolákkal.
Magyar központok vannak a mai napig az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztráliában és még számos nyugati országban.
A rendszerváltás után sorra 1989-ben alakultak újjá a cserkészcsapatok – mind Magyarországon, mind a szomszédos országokban újjáalakult a magyar cserkészet, a cserkészet 2007-ben ünnepelte centenáriumát.
A cserkészet 1907-es születése óta a világ összes cserkésze fogadalmat tesz, hogy megfelel a cserkészet eszméinek és betartja a cserkésztörvényt.
A magyar cserkészfogadalom szövege: 
Én, ……......fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. 
A cserkész fogadalom és a törvények pontos szövege országról-országra változik, de meg kell hogy feleljen a Cserkész Világszövetség (WOSM) elvárásainak.
A cserkészegyenruha nadrágból, övből, ingből, nyakkendőből és kalapból áll. A magyar cserkészek nyakkendője zöld színű, ingükön a háromszögű Hungária-jelvény jelzi magyarságukat.
Az egyik képen a Turul cserkész csapat menetel, a helyszín az erzsébeti Templom térnek a Ferenc utca felé eső oldala, a Szent Imre herceg utca felől nézve, most a Pflum mozi és a mai Üveges üzlet felől jönnek, és éppen a Számítástechnika bolt előtt gyalogolnak, és mennek enyhén a mai Bellatrix szépítő műhely felé, néhány képen pedig a Szent Erzsébet nagytemplomunkban látjuk a pesterzsébeti cserkészeket.
A fotók többsége és az erzsébeti információk James-től és tekon Kolozs Gyulától érkezett, köszönet érte.

(folytatás a 3. részben)

(bejegy.: kiskiskosutis)

2 megjegyzés:

 1. Szia Zoli!
  Gratulálok, nagyon jó mind a két rész, igen jól beosztottad a képeket, és mivel én ezekről keveset tudtam élvezettel olvastam az írásodat. Cserkész voltam, de már nem mentem el úttörőnek, mert imádtam a kalapot, (árvalányhajjal). Azért tettem zárójelbe, mert képesek lennének a "zöldek" megdorgálni a védett növény miatt.
  Üdvözlettel: james

  VálaszTörlés
 2. Szia James!
  Amikor én kezdtem az általánost, már nem volt cserkészet, így hát először kisdobosnak kellett lenni, aztán úttörőnek...
  De arra nagyon emlékezek, hogy mindig mondták, hogy van egy ismert ember, bizonyos Z.Jamesnek hívják...és annak ellenére hogy cserkész, mégis mindig mindenütt betartotta a "A kisdobosok 6 pontja" és "Az úttörők 12 pontja" követelményeit...!

  -:)))

  VálaszTörlés